Psychiatrisch Expertise Team

Psychiatrisch Expertiseteam

Noord-West-Vlaanderen

Oostende - Westkust

28/10/2021: Open vorming: Hoe omgaan met cliënten met ernstige psychische problemen?

15,00

Categorie:

Beschrijving

Open vormingen zijn telkens vormingen van 2,5 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen, … die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning. 

  • Datum: 28 oktober 2020 
  • Uur: 13u tot 15u30 
  • Locatie: Online 

Inhoud

Binnen de eerstelijn worden we steeds meer en meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen. Dit kan gaan van lichte tot meer ernstige vormen van psychisch lijden. Tijdens deze vorming zullen we stilstaan bij hoe we op de best mogelijke manier met deze cliënten kunnen omgaan en vooral communiceren. Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen we het vertrouwen van onze cliënt behouden. 

Kostprijs: 15 euro

Inschrijving na betaling: