Psychiatrisch Expertise Team

Psychiatrisch Expertiseteam

Noord-West-Vlaanderen

Oostende - Westkust

12/11/2020 – Webinar/Open vorming – Werken met moeilijke mensen?! Hoe omgaan met persoonlijkheidsstoornissen binnen de eerstelijn?

15,00

Elk van onze cliënten heeft zijn eigen persoonlijkheid. Soms kan deze persoonlijkheid moeilijkheden veroorzaken in relaties, op het werk en binnen de hulpverlening. We spreken dan over persoonlijkheidsstoornissen. Het aangaan van een ondersteunende relatie met deze cliënten is noodzakelijk voor een goede zorg, maar tevens ook heel erg complex. Er dient namelijk steeds een evenwicht gevonden te worden tussen het ondersteunen enerzijds en het begrenzen anderzijds. De aanwezigheid van destructieve en impulsieve gedragingen, stemmingswisselingen en rigide denkpatronen bemoeilijken dit evenwicht. Het vergroten van de kennis over persoonlijkheidsstoornissen en het leren adequaat omgaan met ondermijnend gedrag vormen de hoofddoelen van deze vorming. 

Categorie:

Beschrijving

Dit zijn telkens vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen, … die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning. 

  • Datum: 12 november 2020 
  • Uur: 13u tot 15u30 
  • Locatie: Online 

Inhoud: 

Elk van onze cliënten heeft zijn eigen persoonlijkheid. Soms kan deze persoonlijkheid moeilijkheden veroorzaken in relaties, op het werk en binnen de hulpverlening. We spreken dan over persoonlijkheidsstoornissen. Het aangaan van een ondersteunende relatie met deze cliënten is noodzakelijk voor een goede zorg, maar tevens ook heel erg complex. Er dient namelijk steeds een evenwicht gevonden te worden tussen het ondersteunen enerzijds en het begrenzen anderzijds. De aanwezigheid van destructieve en impulsieve gedragingen, stemmingswisselingen en rigide denkpatronen bemoeilijken dit evenwicht. Het vergroten van de kennis over persoonlijkheidsstoornissen en het leren adequaat omgaan met ondermijnend gedrag vormen de hoofddoelen van deze vorming. 

Na deze vorming weet u: 

  • Een persoonlijkheidsstoornis te definiëren en te herkennen. 
  • Hoe een persoonlijkheidsstoornis ontstaat. 
  • De juiste houding aan te nemen in relatie tot cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.