Psychiatrisch Expertise Team

Psychiatrisch Expertiseteam

Noord-West-Vlaanderen

Oostende - Westkust

Vanaf 01.01.2024 verwijzen we voor info, advies en coaching naar de site crosslinkggz.be.

Voor vorming en deskundigheidsbevordering kan u nog steeds terecht op deze site.

Het Psychiatrisch Expertiseteam ondersteunt eerstelijnsactoren bij vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische problemen.

Het is een initiatief van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (volwassenen) en het Westvlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (kinderen en jongeren).

Wanneer?

Je kan contact opnemen met het Psychiatrisch Expertiseteam wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil.

Ook wanneer je een vroege interventie bij deze problematiek wil realiseren, een motiverend traject wil opstarten, aanklampende zorg wil uitbouwen of de cliënt wil doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kan je ons inschakelen.

Je kan ons tenslotte ook contacteren bij vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering omtrent geestelijke gezondheid. Bij vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering omtrent alcohol- en druggebruik kan je hier terecht.

Voor wie?

Het Psychiatrisch Expertiseteam werkt voor alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn: huisarts, thuiszorg, welzijn, CLB, GTB, Jeugdhulp, ... uit de regio Noord-West-Vlaanderen omtrent hun cliënten vanaf 14 jaar (adolescenten, volwassenen, ouderen). Het Psychiatrisch Expertiseteam heeft een bijzondere aandacht voor vroege interventie bij adolescenten en jongvolwassenen.

Wat mag je verwachten?

Na contactname staat het Psychiatrisch Expertiseteam in voor verschillende acties: onmiddellijk advies en consult, ondersteuning bij signaalherkenning en risicotaxatie, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching, vroeginterventie en kortdurende behandeling, motivationeel gesprek en aanklampende zorg, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vorming en deskundigheidsbevordering.

Aanbod

Vorming & deskundigheidsbevordering

Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de zorg- en welzijnssector te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de juiste manier mee om te gaan.

Het psychiatrisch Expertiseteam biedt daarom kwalitatieve vormingen aan voor eerstelijnswerkers en dit rond diverse thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg. Naast onze vaste vormingspakketten wordt er ook ingespeeld op de noden die gedetecteerd worden binnen uw organisatie door het uitwerken van diverse vormingen op maat.

De beoogde doelgroep zijn huisartsen, zorgaanbieders (maatschappelijk werkers, verzorgenden, verpleegkundigen, ... ) uit de eerste lijn (thuiszorg, welzijn, ...), uit de BijzondereJeugdzorg, uit de Centra Leerlingenbegeleiding, enz.

Agenda/Inschrijven

Naast de vormingen die we aanbieden op maat van uw organisatie, kan u ook deelnemen aan de door ons georganiseerde Piekuurtjes en Open Vormingen.

Klik op de vorming voor meer info betreffende de inhoud en inschrijving.

Heb je een vraag? Wil je graag meer informatie over een bepaalde vorming, of heb je een idee rond een thema voor een nieuwe vorming en wil je weten of dit mogelijk is? Contacteer ons dan via onderstaand contactformulier, of neem contact op met onze vormingsverantwoordelijke via:

Contact

eerstelijnszone
logo_netwerkggz
wingg

Het Psychiatrisch Expertiseteam ELZ Brugge en WE40 (Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem) is elke werkdag bereikbaar van 9u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u, behalve op woensdag en op vrijdagnamiddag.

050/44.67.70

Het Psychiatrisch Expertiseteam ELZ Oostkust (Zuienkerke, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme) en Houtland-Polder (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout) is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, behalve op woensdag en op vrijdagnamiddag.

050/97.70.10

Het Psychiatrisch Expertiseteam ELZ Oostende-Bredene en Westkust-Polder (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Middelkerke, Diksmuide) is op maandag en donderdag bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30.

059/40.26.94